Počítání

Zápas se hraje se na dva vítězné sety ze tří, pokud se hráči nedohodli jinak. Vítězem setu se stává  hráč, který jako první dosáhl 21 bodů. Za stavu 20:20 vyhrává set hráč, který první dosáhne dvoubodového vedení. Při stavu 29:29 vítězí hráč, který získá 30. bod. Hráč, který zvítězil v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.

Podání

Podávající i přijímající hráč musí stát uvnitř protilehlých polí pro podání, zároveň se nesmí dotýkat čar ohraničujících tato pole. Celý míček, v okamžiku zasažení raketou, musí být pod úrovní pasu podávajícího hráče. Celá hlava rakety musí být zřetelně pod úrovní ruky držící raketu. Při pokusu o podání podávající nesmí minout míček.

Pole pro podávání a jeho příjem

Hráči musí podávat – ze svého pohledu – z pravého pole pro podání, a přijímat v pravém poli pro podání, pokud podávající hráč ještě nebodoval nebo v tomto setu dosáhl sudého počtu bodů. Hráči musí podávat – ze svého pohledu – z levého pole pro podání, a přijímat v levém poli pro podání, pokud podávající hráč dosáhl v tomto setu lichého počtu bodů.

Chyby

Za chybu se při badmintonu považuje

Při podání

Když podání není provedeno správně

 • zachytí se do sítě
 • po přechodu sítě se do ní zachytí
 • je zasažen spoluhráč přijímajícího hráče
 • špatné umístění míčku nebo hlavy rakety při provádění podání

Při hře

Když se při hře stane

 • míček dopadne mimo hranice dvorce
 • míček projde skrz síť nebo pod sítí
 • míček nepřejde síť
 • míček se dotkne stropu nebo bočních stěn
 • míček se dotkne těla nebo oděvu hráče
 • míček je při provádění úderu zachycen na raketě a potom během provedení úderu odhozen
 • míček je udeřen dvěma údery dvakrát po sobě tím samým hráčem
 • hráč se dotkne sítě nebo jejích sloupků raketou, tělem nebo oděvem
 • první dotek rakety a míčku, neleží na hráčově straně sítě